اطلاع رسانی کارآموزی

  

باسمه تعالي

فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال دوم 98-97 )

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کارآموزی

1

نوید

نظری

نفت- بهره برداری

کارشناسی

932243196

2

320

2

رضا

عابدی

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943212129

2

320

3

صغری

بیلکی

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943199827

2

320

4

خلیل

عنایی

نفت- بهره برداری

کارشناسی

920470321

2

320

5

محمد امین

بن رشید

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943078911

2

320

6

محمدرضا

شریفات

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943077046

2

320

7

مهزیار

شاگردمعمار

نفت- بهره برداری

کارشناسی

920457448

2

320

8

روژین

ضرغامی

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943125916

2

320

9

نگین

کرمی

نفت

کارشناسی

932294498

2

320

10

مرتضی

شیرعلی

مهندسی شیمی

کارشناسی

962235673

2

240

11

شیرین

حاتمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

932207332

2

240

12

سعید

شریفی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

952141407

2

136

13

فرید

شریفی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

952105341

2

136

14

امید

حمید

مدیریت صنعتی

کارشناسی

920231654

2

136

*توجه

تاریخ ایمنی روزدوشنبه 98/02/23ساعت 8 صبح حضورکلیه دانشجویان الزامی می باشد.

 

فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال دوم 98-97 )

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کارآموزی

1

راضیه

لرکی

حسابداری

کارشناسی

962164234

3

360

2

انیسه

شیرعلی

حسابداری

کارشناسی

962156025

3

360

3

فروغ

بهوندی

حسابداری

کارشناسی

962147912

3

360

4

عادل

شریفات

حسابداری

کارشناسی

962113391

3

360

5

ناصر

شریفات

حسابداری

کارشناسی

962111007

3

360

6

شهاب

حطاوی

حسابداری

کارشناسی

962138399

3

360

7

صادق

صیادی اصل

حسابداری

کارشناسی

962067572

3

360

8

سحر

ترک چریک

حسابداری

کارشناسی

962083030

3

360

9

لیلا

حمیدی

حسابداری

کارشناسی

962095201

3

360

10

امید

محمدی اصل

حسابداری

کارشناسی

962187874

3

360

11

نیلوفر

غفاری زاده

حسابداری

کارشناسی

962144760

3

360

12

مریم

بهادری

حسابداری

کارشناسی

962081854

3

360

13

نرگس

زیدونی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

943157019

2

136

14

محمد

شریفات

مدیریت صنعتی

کارشناسی

943161373

2

136

15

جواد

آزادی پور

ابزاردقیق

کارشناسی

952725833

2

240

16

ایمان

ایمانی

ابزاردقیق

کارشناسی

962174331

2

240

17

سید محمد صادق

تقوی اصل

کامپیوتر

کارشناسی

952045264

3

360

18

محمد

کریمی طاقانکی

کامپیوتر

کارشناسی

952206124

3

360

*توجه

تاریخ ایمنی روزسه شنبه 98/02/10ساعت 8 صبح حضورکلیه دانشجویان الزامی می باشد.

 

 

فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال دوم 98-97 )

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کارآموزی

1

مهزیار

شاگردمعمار

نفت-بهره برداری

کارشناسی

920457448

2

320

2

خلیل

عنایی

نفت-بهره برداری

کارشناسی

920470321

1

160

3

سید احمد

موسوی

نفت-حفاری

کارشناسی

932298789

1

160

4

یوسف

کمری

نفت-بهره برداری

کارشناسی

943102377

2

320

5

علی

حسین ملایی

نفت-حفاری

کارشناسی

943154631

2

320

6

محسن

ممبینی

نفت-بهره برداری

کارشناسی

952206005

2

320

7

بابک

جامعی فر

نفت-بهره برداری

کارشناسی

952203601

2

320

8

احمد

معاوی

نفت-حفاری

کارشناسی

932336957

2

320

9

مهسا

کوتی

نفت-اکتشاف

کارشناسی

910029626

1

160

10

آرام

شریفات

حسابداری

کارشناسی

962088134

3

360

11

الهام

فتحی پور

حسابداری

کارشناسی

962007684

3

360

12

مریم

سلیمانی

حسابداری

کارشناسی

962118873

3

360

13

کبری

فاتحی

حسابداری

کارشناسی

962124956

3

360

14

رحیم

عبادی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

943337286

2

136

15

رامین

عسکری امان

مهندسی شیمی

کارشناسی

952720869

2

240

16

زهرا

فاتحی

کامپیوتر

کارشناسی

962119800

3

360

17

میثم

گلاب لی

کامپیوتر

کارشناسی

962049878

3

360

18

مجتبی

ابراهیمی نژاد

کامپیوتر

کارشناسی

962140481

3

360

19

فاطمه

مطمئن

کامپیوتر

کارشناسی

952710611

3

360

20

هانیه

عبادی مقدم

کامپیوتر

کارشناسی

952712372

3

360

 

تاریخ ایمنی روزسه شنبه 97/12/14 ساعت 10 صبح حضور الزامی می باشد.

دانشجویان محترم لطفا یک قطعه عکس وکپی کارت ملی وشناسنامه جهت صدور کارت حراست همراه خود داشته باشند.

 

 

*فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال اول 98-97 )

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کار آموزی

1

رضا

اکبیا

نفت-حفاری

کارشناسی

952184806

1

160

2

عادل

ساکی نیا

نفت-حفاری

کارشناسی

943121921

1

160

3

سارا

اشنود

مهندسی شیمی

کارشناسی

930039053

2

240

4

مهسا

کوکی

نفت -اکتشاف

کارشناسی

910029626

1

160

5

محمد مهدی

فرهمندنژاد

نفت-حفاری

کارشناسی

952216263

1

160

6

محمد

حقیقی

کنترل ابزار دقیق

کارشناسی

952710463

2

240

7

مهسا

طیبی

حسابداری

کارشناسی

952111863

3

360

8

امیرحسین

خوان زاده

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943098640

2

320

9

عذرا

راشدی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

932221360

2

136

10

سارا

براتی

مهندسی شیمی

کارشناسی

943063616

2

240

11

فرج

راشدی

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943061766

2

320

12

حسین

غریب

نفت- بهره برداری

کارشناسی

943045308

2

320

13

گلناز

باغ شیرین

نقشه کشی معماری

کاردانی

942133234

2

240

14

فائزه

آقاجری

حسابداری

کارشناسی

952719428

3

360

15

منیژه

شریفات

نقشه کشی معماری

کاردانی

942110563

2

240

16

جواد

خوب نژاد

مدیریت صنعتی

کارشناسی

943176069

2

136

17

مسلم

موسوی هاشمی

نفت-حفاری

کارشناسی

930037503

1

160

18

صادق

مهری دهنو

نفت -مخزن

کارشناسی

930004478

2

320

19

ابراهیم

کشاورزپور

مدیریت صنعتی

کارشناسی

930035083

2

136

20

احسان

تیموری

نفت -مخزن

کارشناسی

943157547

1

160

 

**فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال اول 98-97 )

اولویت آبان ماه 97 تاریخ ایمنی 97/08/13

  ساعت 14/30 بعد از پایان دوره ایمنی

به شرکت کنندگان البسه تحویل داده می شود

" حضور الزامی می باشد"

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کار آموزی

1

سجاد

عبادی

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

920670394

1

160

2

علی

سعدی

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

920670159

1

160

3

صادق

مهری دهنو

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

930004478

2

320

4

محمد مهدی

فرهمند نژاد

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

952216263

1

160

5

جمشید

فولادی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

94305985

2

320

6

سید فرج

حسینی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

943115707

2

320

7

سجاد

عبدالخانی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

930049357

2

320

8

سمیر

پور کمالی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930007800

2

320

9

وحید

مومنی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930088719

2

320

10

مسلم

موسوی هاشمی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930037503

1

160

12

امیر حسین

توکلی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932342673

2

320

13

منیژه

علیدادی

حسابداری

کارشناسی

952729065

3

360

14

نازنین

گودرزی

مهندسی شیمی

کارشناسی

930064740

2

240

 

 

*فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري (نیمسال اول 98-97 )

 

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کار آموزی

1

سجاد

عبادی

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

920670394

1

160

2

علی

سعدی

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

920670159

1

160

3

صادق

مهری دهنو

مهندسی نفت - مخازن

کارشناسی

930004478

2

320

4

محمد مهدی

فرهمند نژاد

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

952216263

1

160

5

جمشید

فولادی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

94305985

2

320

6

سید فرج

حسینی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

943115707

2

320

7

سجاد

عبدالخانی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

930049357

2

320

8

سمیر

پور کمالی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930007800

2

320

9

وحید

مومنی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930088719

2

320

10

مسلم

موسوی هاشمی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930037503

1

160

11

احسان

تیموری

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943157547

1

160

12

امیر حسین

توکلی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932342673

2

320

13

منیژه

علیدادی

حسابداری

کارشناسی

952729065

3

360

14

نازنین

گودرزی

مهندسی شیمی

کارشناسی

930064740

2

240

 
 

 

فهرست اسامي كارآموزان معرفي شده به شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري اسفندماه  (نیمسال سوم 97- 96 )

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته

مقطع

شماره دانشجويي

تعداد واحد كارآموزي

تعداد ساعات کار آموزی

1

محمد

پاپی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930016210

1

160

2

محمد

غیبی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943173646

2

320

3

محسن

دودانگه

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

932233600

2

320

4

صالح

صالحی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

930063033

1

160

5

محسن

ظهرابی پور

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943311370

2

320

6

محمد هادی

مرادی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943148673

2

320

7

مرتضی

چعباوی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943093721

2

320

8

محمد

حرگانی زویری

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943086440

2

320

9

ولید

عبیاوی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943086358

2

320

10

امین

سعیدی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943058248

2

320

11

ابراهیم

شاولی کوه شوری

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943031483

2

320

12

مرتضی

آذرخوش

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

9430977061

2

320

13

عنایت

راکیانی زاده

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943124665

2

320

14

سجاد

جعفری

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943104787

2

320

15

وحید

شهریاری

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943082469

2

320

16

محمد

عیدی پور

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943115739

2

320

17

محمد

کاظمی

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943117708

2

320

18

امیر محمد

چهارده چریک

مهندسی نفت - حفاری

کارشناسی

943076561

1

160

19

محمد

جودکی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

932240536

2

320

20

فاروق

دلف لویمی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

932247413

2

320

21

رسول

امیدی

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

943209115

2

320

22

علی

نصیریان

مهندسی نفت - مخزن

کارشناسی

943047964

2

320

23

محمد

مربوطی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932261704

2

320

24

عارفه

بابادی ارکش

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943166145

2

320

25

سمیه

نعمتی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943081626

2

320

26

امین

کیانی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943332707

2

320

27

حسین

هادلی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943066988

2

320

28

ابراهیم

ایزدنژاد

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943220651

2

320

29

علی

جریده

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

920676741

2

320

30

محمد

ریحانی

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

930090713

2

320

31

شکیب

طالبی فر

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932368060

2

320

32

میلاد

حیدریان

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932368032

2

320

33

رضا

هاشمی زاده

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

932316968

2

320

34

نازنین

زنگنه تبار

مهندسی نفت – بهره برداری

کارشناسی

943042851

2

320

35

سهام

افراوی

مهندسی نفت – اکتشاف

کارشناسی

910148863

2

320

36

مسعود

اصل محمدی

مهندسی شیمی

کارشناسی

943190885

2

240

37

مرتضی

ایران دوست

مهندسی شیمی

کارشناسی

943158183

2

240

38

خدیجه

شوکتی

حسابداری

کارشناسی

952726198

3

360

39

محمدرضا

باقری زنگویی

الکترونیک

کاردانی

951111218

2

240

40

حسین

عبدالحسنیان عرب زاده

الکترونیک

کاردانی

951058027

2

240

41

محسن

احمدزاده

الکترونیک

کاردانی

951044916

2

240

42

مجتبی

شریفات

مهندسی برق

کارشناسی

943108521

2

240

43

علی

صراط

مهندسی برق

کارشناسی

943173289

2

240

44

امیر

نریمیسا

مهندسی برق

کارشناسی

943094092

2

240

45

علی رضا

سادات

مهندسی برق

کارشناسی

943082975

2

240

46

ناهید

حمید

مدیریت صنعتی

کارشناسی

943039620

2

136

47

نجمه

حمید

مدیریت صنعتی

کارشناسی

94303903

2

136

48

عاطفه

نظارت

نقشه کشی - معماری

کاردانی

942093001

2

240

  


6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0